کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

فوم هموستات و رترکتور لثه Cerkamed - Alustat

فوم هموستات و رترکتور لثه Cerkamed - Alustat

خرید اینترنتی و آنلاین ماده بندآورنده خون ریزی (انعقاد خونریزی) و رترکتور لثه (Hemostasis) - تولید کمپانی Cerkamed لهستان


    

آلومینیوم کلرید 20%

محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.8 گرمی + 3 عدد اپلیکاتور

    

 


شرکتCerkamed
کشورلهستان

Alustat

Foam for staunching the bleeding
20% aluminium chloride

      
  

- آلومینیوم کلرید 20%

- کاهش تورم و توقف خونریزی در حین و بعد از انجام درمان دندانپزشکی

- منقبض کننده عروق خونی

- کاربرد: آماده سازی حفره، قبل از قالبگیری، بعد از برداشتن کرون موقت، بعد از استفاده از لیزر، در هنگام اصلاح ترمیم و هرجایی که نیاز به توقف خونریزی و یا رترکشن لثه می باشد.

- عدم تشکیل لخته در موضع (برخلاف دیگر محصولات مشابه موجوددر بازار)

- جذب بسیار عالی

- عدم تغییر رنگ بافت بعد از استفاده

- تضمین عملکردی عالی و کنترل شده

       
   

نحوه استفاده

- برای توقف خونریزی

1. فوم آلوستت را بطور مستقیم در موضع قرار دهید.

2. بعد از دو دقیقه موضع را بخوبی بشوئید.

   

     

- برای رترکشن و کنار زدن لثه

1. فوم آلوستت را بطور مستقیم و با استفاده از اپلیکاتور برروی شیار لثه قرار دهید و یا ابتدا نخ زیرلثه را جاگذاری نمائید و سپس فوم را برروی نخ بریزید.

2. بعد از دو دقیقه موضع را بخوبی بشوئید.

   


مواد دندانپزشکی | خرید اینترنتی مواد عمومی دندانپزشکی | فروش مواد دندانپزشکی

قیمت تقریبی فوم هموستات و رترکتور لثه Cerkamed - Alustat

45,000 تومان