کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

مایع هموستات و رترکتور لثه - Maquira

مایع هموستات و رترکتور لثه - Maquira

خرید اینترنتی و آنلاین ماده بندآورنده خونریزی (انعقاد خونریزی) و رترکتور لثه (Hemopare Hemostasis and Gum Retraction Solution) - تولید کمپانی Maquira برزیل


    

محتوی بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری

    

 


شرکتMaquira
کشوربرزیل

Hemopare

Gingival retraction + Hemostasis

   

هموپار ماده هموستاز و رترکتور لثه مناسب برای کارهای پروتزی و درمان های اندو و ترمیمی

  

ویژگی ها:

- حاوی آلومینیوم کلرید

- شفاف و بدون رنگ

- فاقد اپی نفرین

- مدت زمان باقی ماندن اثر: یک ساعت

   


مواد دندانپزشکی | خرید اینترنتی مواد عمومی دندانپزشکی | فروش مواد دندانپزشکی

قیمت تقریبی مایع هموستات و رترکتور لثه - Maquira

21,500 تومان