کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

داروی ظهور و ثبوت - مهر طیف

داروی ظهور و ثبوت - مهر طیف

خرید اینترنتی و آنلاین داروی ظهور و ثبوت شرکت ایرانی مهر طیف تحت لیسانس Kodak-کوداک

goldman-fox curved scissor،scissor،goldman-fox،curved scissor،dena pouya،denapouya،خرید قیچی جراحی سر کج ،خرید آنلاین قیچی جراحی سر کج،خرید اینترنتی قیچی جراحی سر کج،قیچی جراحی سر کج،خرید اینترنتی ابزار دندانپزشکی قیچی جراحی سر کج،خرید اینترنتی ابزار دندا

    

محتوی بسته:

  • 251 میلی گرم ماده ظهور
  • 251 میلی گرم ماده ثبوت

     

   


کشورایران

داروی ظهور و ثبوت

Developer and Fixer Chemicals - Mehr teif (Kodak)

    

شامل:

  • 251 میلی گرم ماده ظهور
  • 251 میلی گرم ماده ثبوت

     

ویژگی ها:
     

  • زمان ظهور فيلم راديولوژي با استفاده از داروی ظهور و ثبوت مهر طیف حدود 35 ثانیه می باشد.
  • بهترین داروی ظهور و ثبوت در دمان 20 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد.

مواد دندانپزشکی | خرید اینترنتی مواد عمومی دندانپزشکی | فروش مواد دندانپزشکی

قیمت تقریبی داروی ظهور و ثبوت - مهر طیف

25,000 تومان

goldman-fox curved scissor،scissor،goldman-fox،curved scissor،dena pouya،denapouya،خرید قیچی جراحی سر کج ،خرید آنلاین قیچی جراحی سر کج،خرید اینترنتی قیچی جراحی سر کج،قیچی جرا