کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

کیت روکش شفاف آناتومیک - Tor VM

کیت روکش شفاف آناتومیک - Tor VM

خرید اینترنتی و آنلاین Transparent Crowns کیت روکش شفاف آناتومیک سلولوئیدی (نوری) 64 تایی برای ساخت روکش دندان های قدامی، خلفی، اطفال، مخروطی ساخت تولیدکننده روسی TORVM


        

بسته بندی: کیت 64 عددی روکش شفاف آناتومیک
انواع: قدامی، خلفی، اطفال، مخروطی

    


شرکتTOR VM
کشورروسیه

Anterior / Posterior / Deciduous / Conical Transparent Crowns

    

کیت 64 عددی روکش شفاف آناتومیک برای ساخت تاج دندان های قدامی، خلفی، اطفال، مخروطی

     

   

روکش شفاف آناتومیک دندان های قدامی:    

   

        

     

     

     

  • 44 عدد روکش دندان جلویی فک بالا در سایز های کوچک، متوسط، بزرگ
  • 20 عدد روکش دندان جلویی فک پایین در سایز های کوچک، متوسط، بزرگ

      

         

روکش شفاف آناتومیک دندان های خلفی:    

     

        

           

     

     

  • 32 عدد روکش دندان آسیاب کوچک در سایز های کوچک، متوسط، بزرگ
  • 32 عدد روکش دندان آسیاب بزرگ در سایز های کوچک، متوسط، بزرگ

          

        

روکش شفاف آناتومیک دندان های اطفال:    

     

    

            

             

 

   

  • 32 عدد روکش دندان آسیاب کوچک اطفال در سایز های کوچک، متوسط، بزرگ
  • 32 عدد روکش دندان آسیاب بزرگ اطفال در سایز های کوچک، متوسط، بزرگ

   

     

روکش شفاف آناتومیک دندان های مخروطی:    

    

  • 8 عدد روکش شفاف از 8 مدل

     

    

 


قیمت تقریبی کیت روکش شفاف آناتومیک - Tor VM

64,000 تومان